Bistand til Enova avtaler

Enova arbeider for å øke hastigheten i energiomlegging og effektivisering i industrisektoren.

Enova har et eget støtteprogram for industrisektoren og utvikler stadig sitt øvrige tilbud til industrien. Basert på søknader fra bedrifter kan programmet tilby delvis finansiering gjennom investeringsstøtte for å utløse gjennomføringen av:

  • Energieffektive arbeidsopplegg/ prosesser/ prosessavsnitt
  • Energigjenvinning/utnyttelse av spillvarme.
  • Konvertering til bruk av fornybare energikilder.

P.Blakstad hjelper til med utforming av søknad for ENOVAS støtteordninger.

http://www.enova.no/