Flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegg for treflis, kutterspon og annet knust bioavfall med 3-trinns sikkerhetssystem mot tilbakebrann i stoker. Innebygget retorte med automatisk askeskrue og separat brennkammer med brannhvelv for høyere forbrenningstemperatur og renere røkgass. 

Construction

Brennkammer og varmeflater er lett tilgjengelige gjennom store inspeksjonsluker for rengjøring og det minimale vedlikehold kjelen trenger. Kjelen er isolert og mantlet med rød platekledning.

Bistand til Enova avtaler

Nolting Fyrkjel type LCS RU-RV

Kompakte rørkjeler med mulighet for både retorte og ristfyring. Kjelen leveres med automatisk askeutmating fra fyrkammer og varmeveksler. Type LCS RU egner seg for brennstoff opp til 30 % fuktighet. LCS RV er beregnet for askerike og fuktige brennstoff. Kapasitet 50-1050 kW.

Last ned brosjyre

Nolting fyrkjel type NRF

Automatiske undermatnings – fyrkjeler med kapasitet 45 – 1500 kW. Fire – trekks fyrsystem med loddrette varmevekslingsflater, som gir kompakte byggemål og lett tilgjengelig rengjøring. Alle anlegg blir TÜV – testet og godkjent før de forlater fabrikken.

Last ned brosjyre

Nolting Fyrkjel type VRF

Fyrkjelen for “problembrennstoff” med høy fuktighet og aske-innhold. Hydraulisk trapperist-system i brennkammer, liggende tre – trekks røykrør varmeveksler, automatisk askeutmatningssystem. For brennstoff med opp til 60 % rel. fuktighet. Kapasitet 60 – 2100 kW.

Last ned brosjyre

Nolting Røykgassrensing HFZ

Last ned brosjyre

Nolting Røykgassrensing Type DedusterHZE

Les mer

Last ned brosjyre

Nolting Røykgassrensing type Fine Dust Filter NGFL

Les mer

Last ned brosjyre