Sponavsug

P. Blakstad leverer flere forskjellige filterløsninger. Alt fra små transportable filter med en kapasitet fra 700 m³/h til store systemer med kapasitet opp til 160.000 m³/h.

Blowerfilter og superblower

Blowerfilter – Superblower er en serie kompakte, støysvake filteranlegg med kapasitet fra 2.000 – 160.000 m³/h. Filteranleggene leveres med PLS-styring av alle funksjoner for rensesystem, rotasjonsvakter, nivåvakter, spjeldstyringer osv. Styretavlen er forsynt med flow-diagram med lysdioder som viser anleggets driftsstatus.

les mer

Duststorm Powerplus

Er en filterenhet med trykkluftrensing fra innebygget kompressor. Utskiftbare filterelementer for industrielle støvtyper som sveiserøyk, plasmaskjæring, sandblåsing, slipestøv osv. Utførelse i 2 og 3 mm primet og lakkert stålplate RAL 5010. Leveres med konisk bunn eller skrapebunn med støvspann.

les mer

Sekketømming

Et modulfilter for mindre filtreringsoppgaver. Kan monteres både innen- og utendørs. Kapasitet fra 1.800 m³/h til 11.600 m³/h. Tømming av filtret skjer manuelt ved demontering av plastsekker eller avfallsbeholdere under filteret.
Kan leveres med to forskjellige rensesystem:
Skakeanordning for rensing av filtret ved stans av vifte.
Vifterensing for kontinuerlig rensing under drift.
Filtret er utført i 1,25 og 2 mm galvanisert plate.

les mer

Slusefilter

JKFs støvfilter type HL og HLD er et posefilter.
Filteret anvendes til montering på bakken, silotopp, over container, eller der hvor det ønskes spontransport til et avfallsdepot ved hjelp av transportledning. Tømming av filteret skjer ved hjelp av en sluse i filterbunnen. Innblåsningen til filteret skjer fra enden (motsatt ende av slusen). Kapasitet fra 1500 – 22.000 m
Filtermediet er som standard polyester PE40 PP25.

les mer

Skruefilter

Moduloppbygget posefilter. Utmating skjer med transportskrue i bunnen. Beregnet for store luft- og materialmengder. Kapasitet fra 15.600 m³/h til 75.400 m³/h. Filteret er utført i 1,25 og 2 mm galvanisert plate.
Filteret anvendes til større oppgaver hvor det er snakk om store material- og luftmengder. Luften ledes inn i siden av bunnen eller i en separat innblåsningsmodul. Der hvor det benyttes flere vifter til samme filter, skal tilbakeslagsklaffer benyttes i innføringene.

les mer

Flis- og sponvifte

JKF avsugsvifter er en serie industrivifter beregnet for materialtransport av blant annet treavfall som støv og spon samt papir, plastmaterialer og en rekke andre støvtyper.

les mer

Transportable filterenheter

Filter med avfallssekk er beregnet for enkle avsugsoppgaver og sporadisk drift. Kapasitet fra 700 m³/h til 3.500 m³/h.
Transportable filterenheter med avfallssekk beregnet for enkle avsugsoppgaver og sporadisk drift med små avfallsmengder. Beregnet for enkeltstående maskiner og hobbyvirksomhet.

les mer

Tilbud eller mer informasjon?

Kontakt oss