Sponballepresse

Halvautomatisk sponballepresse for komprimering av spon, sagflis og finhugget treavfall.
Løsmassen tilføres pressens innmatningskammer direkte fra siloutmater eller via transportskrue. Dette styres automatisk av styreskapets nivåvakter som også hindrer tomgangsslag.
Ved fullt trykkammer komprimeres løsmassen til riktig ballestørrelse i ett slag og trykkes inn i en plastemballasje. Størrelsen på den ferdige sponballen er tilpasset for stabling på europall for enkel lagring og transport.
Styreskapet har bryterpanel i skapfront med bryter for Man-0-Auto, pauseknapp og nødstopp samt drifts- og feillamper. Hydraulikkanlegget styres av en PLS som sikrer slagfrie og stillegående hydrauliske bevegelser.

Sponballepresse

Halvautomatisk sponballepresse for komprimering av spon, sagflis og finhugget treavfall.
Løsmassen tilføres pressens innmatningskammer direkte fra siloutmater eller via transportskrue. Dette styres automatisk av styreskapets nivåvakter som også hindrer tomgangsslag.

Ved fullt trykkammer komprimeres løsmassen til riktig ballestørrelse i ett slag og trykkes inn i en plastemballasje. Størrelsen på den ferdige sponballen er tilpasset for stabling på europall for enkel lagring og transport.
Styreskapet har bryterpanel i skapfront med bryter for Man-0-Auto, pauseknapp og nødstopp samt drifts- og feillamper. Hydraulikkanlegget styres av en PLS som sikrer slagfrie og stillegående hydrauliske bevegelser.
Mulig tilleggsutstyr er: Pneumatisk vippebord, hydraulisk løftebord, rullebaner