Slusefilter

JKFs støvfilter type HL og HLD er et posefilter.
Filteret anvendes til montering på bakken, silotopp, over container, eller der hvor det ønskes spontransport til et avfallsdepot ved hjelp av transportledning. Tømming av filteret skjer ved hjelp av en sluse i filterbunnen. Innblåsningen til filteret skjer fra enden (motsatt ende av slusen). Kapasitet fra 1500 – 22.000 m
Filtermediet er som standard polyester PE40 PP25. Filteret kan leveres med to forskjellige rensesystem:
  • Skakeanordning for rensing av filteret ved stans av vifte
  • Vifterensing for kontinuerlig rensing under drift.
Filteret er utført i 1,25 og 2 mm galvanisert plate.