Sekketømming

Et modulfilter for mindre filtreringsoppgaver. Kan monteres både innen- og utendørs. Kapasitet fra 1.800 m³/h til 11.600 m³/h. Tømming av filtret skjer manuelt ved demontering av plastsekker eller avfallsbeholdere under filteret.
Kan leveres med to forskjellige rensesystem:
  • Skakeanordning for rensing av filtret ved stans av vifte.
  • Vifterensing for kontinuerlig rensing under drift.
Filtret er utført i 1,25 og 2 mm galvanisert plate.