Melby

Til tross for hard konkurranse fra lavkostland opplever Melby Snekkerverksted gode tider. Med nytt flisfyringsanlegg fra P. Blakstad er de klar for å vokse videre. Flisfyringsanlegget er foreløpig siste del av en modernisert trappefabrikk rustet for å levere kvaliteten norske kunder vil ha.Trappefabrikken konkurrerer på det de kan kontrollere: kvalitet og nærhet til kundene.
«Vi er nærmere sluttkundene i Norge enn konkurrentene i lavkostland og kan dermed tilby oppfølging og store muligheter for tilpasning av trappeløsningene. Slikt er rett og slett ikke mulig når du bestiller fra leverandører hundrevis av mil unna. Foruten nærheten til kundene er det kvalitet som gjelder i alt vår arbeid. Da må vi ha ventilasjon, avsug, varme og andre maskiner som fungerer til en hver tid», forklarer daglig leder Bjørn Melby.


Fortsatt interesse fra Tyskland

For det er kvalitet norske kunder vil ha. Da må snekkerverkstedet ha menneskene, maskinene og produksjonsmiljøet til å levere den kvaliteten norske – og tyske – sluttbrukere krever i 2014. Tyskland var lenge en nasjon som importerte trappesystemer fra Norge. Nå er Melby den eneste norske trappeleverandør som fremdeles har eksport til Tyskland. For å holde på kundene i to kvalitetsbevisste land må produksjonen skje under perfekte forhold. «Vi opplever absolutt større krav fra kundene når det kommer til finish og materialvalg og har investert slik at vi makter å møte disse kravene», forklarer Melby.

Bygger ut

Som en del av moderniseringen bygger de nå ut et splitter nytt lakkanlegg. Det nye flisfyringsanlegget holder temperaturen oppe i både nye og gamle lokaler, og bidrar til å opprettholde det gode produksjonsmiljøet på hele fabrikken. I tillegg får de nyttegjort avfallet fra fabrikken til oppvarming. Monteringen ble gjort av P. Blakstad faste montørteam fra Alf Kvam. «Dette er gutter som vet hva de driver med – de er raske, trygge i faget sitt og har høy kjennskap til produktene. Dette er ikke folk som står og klør seg i hodet og lurer på hvor de skal begynne», sier Melby.


Om samarbeidet

Trappefabrikken benyttet seg av P. Blakstads tilbud om bistand til Enova-søknad, og endte opp med å få nærmere 50 % av flisfyringsinvesteringen dekt. «P. Blakstad har levert både ventilasjon, avsug og flisfyring til oss tidligere og det var aldri noen tvil om at vi skulle velge Blakstad på det nye anlegget for flisfyring. De kommer på besøk når vi spør om hjelp og er veldig seriøse i sin kundekontakt. Jeg synes de jobber slik en leverandør skal jobbe: De tegner opp og forklarer, tar innspill fra oss og diskuterer løsningene.»

Trapperingen

Melby Snekkerverksted er også en av fem trappeprodusenter som er med i suksessatsningen Trapperingen, et felles selskap for salg, innkjøp og markedsføring. Målet var å få et landsdekkende nettverk for å møte behovene til landsdekkende byggfirmaer. «Vi har funnet ut at det er bedre å kjempe sammen å skape oppmerksomhet og bedre vilkår for norske trappeprodusenter, enn det er å konkurrere hverandre i hjel», sier Melby om suksessatsingen.


Les mer om flisfyring her

Les mer om Melby Snekkerverksted på deres hjemmeside