Hapro

Milliardbedriften Hapro er en av Norges ledende kontraktsprodusenter av profesjonell elektronikk. Siden oppstarten i 1973 har de lagd elektronikken i alt fra panteautomater og videokonferanseutstyr til bildetelefoner. For å opprettholde høy kvalitet på produksjonen er de blant annet avhengige av riktig luftbefuktning i produksjonshallene. Luftbefuktningen løser et problem som er velkjent for mange produksjonsbedrifter. Ikke bare innen elektronikkproduksjon, men også innen plast-, tre-, møbel- og tekstilindustrien opplever de produksjonsproblemer i tørre omgivelser. Løsningen er enkel.Statisk elektrisitet oppstår gjennom kontakt, friksjon eller separasjon av to flater og finnes dermed overalt i våre omgivelser, eksempelvis på gulvet, i klærne våre, i emballasje og på huden vår. Vi mennesker merker ikke statisk elektrisitet før vi treffes av en utladning på rundt 3000 volt. Derimot kan produkter, spesielt innen elektronikkproduksjon, tåle så lite som 20-50 volt før de blir forstyrret eller ødelagt. Fuktig luft gjør at de uunngåelige elektriske ladningene forekommer sjeldnere, ledes ned i jorden tidligere og gjør de skadelige elektriske ladningene svakere.


Spesielt om vinteren er lav luftfuktighet et problem for produksjonsindustrien. Kaldere luft betyr tørrere luft – tørrere luft betyr mer statisk elektrisitet. Når utetemperaturen går under 8 grader, noe vi ikke er helt fremmed med i Norge, er det fysisk umulig å holde den relative luftfuktigheten over 45 % (anbefalt).
Det er enkelt å gjenskape luftfuktigheten vi ønsker å ha i produksjonslokalet gjennom å befukte luften. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Det er derfor viktig å velge en leverandør som har et komplett tilbud, og som har kompetanse til å gi et profesjonelt løsningsforslag basert på dine behov. Det var nettopp det Hapro gjorde da de trengte luftbefuktning til sine lokaler på Jaren og Brandbu – 7 mil utenfor Oslo.


– Vi hadde sett på en av P. Blakstads løsninger da vi besøkte en bedrift vi kjente til. Vi tok selv kontakt med P. Blakstad et par år senere, da vi selv fikk behov for luftbefuktning. Vi skaffet oss god oversikt over bedrifter som leverte lignende tjenester, men landet på P. Blakstad på grunn av den høye kompetansen de hadde allerede den gangen, forteller driftsansvarlig eiendom, Jon Erik Kraggerud i Hapro.


For andre produksjonsnæringer er det som regel nok å hente vanlig springvann til luftbefuktningen. For elektronikkbransjen, der støv ikke aksepteres, er det ikke like enkelt. Vann inneholder mange mineraler, tørrstoffer og kalk. Disse partiklene påvirker vannets elektriske ledeevne, og må derfor filtreres ut før høytrykkspumpen presser vannet gjennom de små dysene og ut i produksjonslokalet. Det er måleformen microsiemens pr. centimeter (µS/cm) som betegner vannets elektriske ledeevne. Vanlig springvann måler rundt 250 µS/cm, mens vannet som til slutt kommer ut fra Hapros luftbefuktning skal måle kun 5 µS/cm.


Prosessen som gjør at vannet renses for alle uønskede partikler heter reversert, eller omvendt osmose (RO). Når RO-vannet måler 0 µS/cm, noe som betyr at den elektriske ledeevnen er lik null, er alt av støvdannende salter og mineraler renset ut. For å unngå at vannet blir statisk oppladet må det tilsettes råvann eller Co2 før det pumpes ut i luften, noe som er løst med Co2-beholdere i Hapros tilfelle. Etter denne behandlingen økes ledeevnen litt og vannet måler ca. 5 µS/cm etter å ha blitt tilsatt regulert mengde Co2. Da er det rent og klart til å forbedre arbeidshverdagen i produksjonslokalet.


Hapro har vært, og er fremdeles, en bedrift i vekst. I dag har de over 75 000 kubikkmeter med produksjonsanlegg. Det er kvalitetssjef Thorstein Østen sitt ansvar at kvaliteten på produktene som Hapro håndterer blir optimal. – Våre produkter har liten toleranse for elektrostatiske utladninger og derfor skal vi aldri ha under 30 % luftfuktighet i produksjonslokalene, forklarer han.


Østen forteller at luftbefuktning har tre fordeler for dem som elektronikkprodusent.
 – Først og fremst er det snakk om å kvitte seg med den statiske energien. Samtidig får menneskene som jobber i bedriften bedre arbeidsmiljø. Undersøkelser viser at en luftfuktighet mellom 40 – 60 prosent gir lavere risiko for luftveisinfeksjoner ved at fuktigheten binder opp støv i luften. Denne faktoren gir astmatikere og allergikere en bedre arbeidshverdag. Den tredje fordelen, den fordelen vi bokstavelig talt føler best, er at fuktig luft kjøler oss litt ned og gir et behagelig miljø å jobbe i, spesielt på sommeren, avslutter Østen.


Den stadige arealveksten hos Hapro har gjort at de har hatt behov for stadig flere, og større, løsninger fra P. Blakstad. – Vi er nå oppe i fire lokaliteter og har luftbefuktning på de tre vi bruker mest. De to siste husene kjøpte vi i fjor og bestilte umiddelbart anlegg for luftbefuktning, avslutter Kraggerud.