Fosen

Fosen Biovarme er en liten energiprodusent etablert av lokale ildsjeler. 18. september var det offisiell åpning av anlegget som siden mars har levert en jevn strøm av energi til viktige bygg i nærområdet. Åfjord VGS, helsesenteret, barnehagen og grunnskolen i Åfjord er blant de som nå får all oppvarming fra biovarmeanlegget. «Hjertet i anlegget er fyrkjelen P. Blakstad leverte», forteller en av initativtakerne, Egil Nittemark.

Den lille kystkommunen Åfjord har et imponerende næringsliv, variert og vakker natur og et godt helse- og utdanningstilbud for sine drøyt 3000 innbyggere. Nå kan de legge til et topp moderne biovarmeanlegg med tilhørende fjernvarmenett på listen over gode grunner til å bo i Åfjord.Fra lokale ressurser

All energien som produseres av Fosen Biovarme kommer fra lokale ressurser. Foreløpig er det Skogeierlaget Åfjord og Roan som leverer all flisa, og tiltakshaverne mener at det også i fremtiden er mulig å hente all flis fra Fosen. Blant menneskene bak Fosen Biovarme er to skogeiere, som selv eier nok skog til å levere en fjerdedel av trevirket som trengs.


Hva er bioenergi?

Biologisk masse, som for eksempel trevirke, dannes rundt oss hele tiden. Bioenergi utnytter energien i biomassen til produksjon av varme eller elektrisitet. Selv om bioenergi kan virke som en uendelig ressurs finnes det begrensninger ved tilgangen til denne energiformen også. Men potensialet er enda stort, og her hjemme i Norge anslås det at minimum dobbelt så mye energi kan hentes fra norsk biomasse uten at det vil være økonomisk eller økologisk uforsvarlig.


Flis bedre enn pellets

– Starten på hele prosjektet var i grunn da Åfjord Kommune lagde en rapport om hva som ville lønne seg mest av forskjellige energikilder i nærområdet. De landet på pellets som beste alternativ, og det irriterte meg. Jeg mente helt klart at kortreist flis er et bedre alternativ. Vi fikk hjelp fra BioPower og Innovasjon Norge for å sannsynliggjøre at flis var et bedre alternativ, og det klarte vi, forklarer Nittemark.


Nærvarmeanlegg

I tillegg til selve biovarmeanlegget måtte det bygges et fjernvarmenett for at energien skal nå lokalbefolkningen. Innovasjon Norge ga et tilskudd som tilsvarte, ganske nøyaktig, kostnaden for denne utbyggingen. Fosen BioVarme bruker energien fra flisa som brennes til å varme opp vann som så sendes ut til de aktuelle byggene gjennom det nye fjernvarmenettet.Beholder ressursene

18. september var det altså offisiell åpning, og da var både stortingsrepresentanter, fylkesskogssjef, ordfører og innbyggere på plass for å feire. – Alt skal jo ut på anbud i det offentlige, men vi holder jo selvfølgelig en knapp på at de lokale skal vinne frem. Overordnet så er det jo kjempemessig at vi får brukt lokale ressurser her i bygda og at vi ikke sender de i fra oss, sier ordfører Vibeke Stjern i Åfjord Kommune etter to måneder med drift etter den offisielle åpningen.


Business i biovarme

– Jeg ser positivt på alle typer fornybar energi, og som kommune må vi ha gode energi- og klimaplaner. Da er det jo suverent at private aktører ser business i dette. Jobben vår blir å være en god samarbeidspartner og å tilrettelegge de offentlige byggene. Vi føler oss heldige som har innbyggere som har interesse av å gjøre dette. De skaper både utvikling og arbeidsplasser for nærmiljøet sitt, skryter ordføreren. – For å være helt ærlig har kommunen vært den trege parten i dette prosjektet. Fra Fosen Biovarme har det vært full trøkk hele veien. Som ordfører ble jobben min å presse på for at kommunen skal være med å følge tempoet, tenke like fort og være like engasjert. Den driven tiltakshaverne har hatt er formidabel, sier Stjern


Valget av P. Blakstad

BioPower Norway har prosjektert og bygd anlegget. Markedssjef Morten Holvik forteller hvorfor P. Blakstad ble valgt som leverandør av fyrkjel.

– Vi kjenner P. Blakstad godt fra før av, og vet at ovnen de selger er bra. Her gikk vi etter produktkvalitet, ikke pris. Vi vet at kjelen P. Blakstad leverer fungerer godt på lave temperaturer og at driftsikkerheten er høy. Det er viktig, for de fleste kjelene tåler ikke lave temperaturer uten å lage mye sot. Fyrkjelen er jo hjertet i anlegget. Nå er det vinter, og denne årstiden krever at fyrkjelen fungerer og går hele døgnet, hele vinteren.

– Løsningen vi har fått til i Åfjord er topp, problemet er rammebetingelser og prisnivåer i fremtiden. Å holde satsningene lokalt kan derimot være løsningen, og at kommunene involverer seg slik de har gjort på dette prosjektet er viktig på grunn av ringvirkningene. Dette er rett vei å gå for utnyttelse av biomasse, avslutter Holvik.